ความเป็นมาของโครงการ
ภาพกิจกรรม (ใหม่)
 
1. ปกหน้า โครงการกองทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1. ภาพกิจกรรมน้ำมันรำข้าว
ร่วมบริจาคเงินและน้ำมัน

*** เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ***
 
 
2. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ


2. ภาพกิจกรรมร่วมแห่พระ
ณ วัดพระศรีอารย์
*** เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ***
 
 
3. ความเป็นมาของโครงการกองทุน
การศึกษา


3. ภาพกิจกรรมสัมภาษณ์ นร.
กองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4
*** เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ***
 
 
4. กระบวนการดำเนินงานโครงการฯ
4. ภาพกิจกรรมตลาดนัด
ความดีราชบุรี
 
 
5. บุคลากรและความร่วมมือ
ในส่วนต่างๆ


5. ภาพกิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

*** เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ***
 
 
ุ6. จำนวนนักเรียนกองทุนการศึกษา


6. ภาพกิจกรรมลอยโคม
*** เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ***
 
 
7. ปกหลัง โครงการกองทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

7. ภาพกิจกรรมใส่บาตร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

*** เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ***
 
     


8. ภาพกิจกรรมพัฒนาจิต
ณ วัดหัวคู้

*** เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคา 2558 ***